Γραφείο

Φιλοσοφία

Ομάδα

Φιλοσοφία

Κάθε έργο είναι μια καινούργια αρχή, ένα νέο concept, μια καινούρια ιστορία, που υπηρετεί ανθρώπους διαφορετικής κουλτούρας, αντίληψης και αισθητικής. Αντλούμε έμπνευση τόσο από την οπτική γωνία όσο και από την ταυτότητα του κάθε πελάτη και μέσα από τη δική μας γνώση, εμπειρία και αισθητική, δημιουργούμε χώρους πρωτότυπους, διαχρονικούς και απόλυτα εναρμονισμένους με τον τρόπο ζωής των ανθρώπων που θα ζήσουν σε αυτούς.

Η τήρηση των αρχών σχεδιασμού, συνδυασμένη με μια φρέσκια και δυναμική προσέγγιση  και τον πειραματισμό με νέες μεθόδους τεχνολογίας, τάσεις και υλικά, συμβάλλουν στη δημιουργία ενός καλά ενορχηστρωμένου αισθητικού αποτελέσματος. Κάθε έργο οφείλει να ισορροπεί ανάμεσα στην αισθητική και την εργονομία  για να έχει διάρκεια στον χρόνο.

Η αρτιότητα της κατασκευής, ο σεβασμός των χρονοδιαγραμμάτων και η τήρηση του προϋπολογισμού αποτελούν για μας δέσμευση, αλλά και προϋποθέσεις για ένα βέλτιστο αποτέλεσμα.