Γραφείο

Το γραφείο KΡ Architects ιδρύθηκε το 2002 από την αρχιτέκτονα Κόνη Πάτκα και προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, μελέτης, κατασκευής και διαχείρισης έργου, σε ιδιώτες και εταιρίες. Η KP Architects  αναζητά λύσεις καινοτόμες και δημιουργικές που εστιάζουν στη μοναδικότητα και στις διαφορετικές ανάγκες του κάθε πελάτη.

Η μακρόχρονη εμπειρία του γραφείου σε όλες τις φάσεις του έργου, από το αρχικό στάδιο της μελέτης μέχρι την υλοποίηση της κατασκευής, καθώς και η συνεχής παρακολούθηση όλων των σύγχρονων διεθνών τάσεων, υλικών και μεθόδων κατασκευής, αποτελούν εγγύηση για την ποιότητα και την αισθητική αρτιότητα κάθε έργου.